Oslobodite Se Starih Ideja

Visoko kreativni ljudi često imaju fluidne, fleksibilne, adaptivne umove. Evo tri izjave koje kreativni ljudi mogu da naprave lako i koje možete naučiti redovnom upotrebom. Priznajte Kada Niste u Pravu Prva je jednostavno: “Pogrešio sam.” Mnogi ljudi su toliko zabrinuti oko toga da budu u pravu da svu njihovu mentalnu energiju troše na ne priznavanje, blefiranje, optuživanje i poricanje. Ukoliko niste bili…

Nastavi sa čitanjem →

Dve Tehnike Za Turbulentna Vremena

Postoje dve tehnike koje se mogu koristiti u razvijanju predviđanja što je obeležje efektivnih lidera. Vežbajte Anticipaciju Krize Prva tehnika se zove “anticipacija krize” i ona podrazumeva da gledate unapred u budućnost koliko god možete i zapitate se: “Šta bi moglo da se promeni ili krene naopako, što bi moglo ugroziti naš opstanak?” Razmislite O…

Nastavi sa čitanjem →

Primenite 80/20 Pravilo na Sve u Vremenskom i Životnom Menadžmentu

Pre nego što se bacite na posao, uvek se zapitajte: „Da li ovaj zadatak spada u top 20% mojih aktivnosti ili u donjih 80%?“ 80/20 Pravilo je jedan od najkorisnijih koncepata svih vremena u životnom menadžmentu. Takođe se zove Paretov Princip po njegovom izumitelju, italijanskog ekonomiste po imenu Vilfredo Pareto, koji ga je opisao 1895.…

Nastavi sa čitanjem →