Dve Tehnike Za Turbulentna Vremena

Postoje dve tehnike koje se mogu koristiti u razvijanju predviđanja što je obeležje efektivnih lidera.

Vežbajte Anticipaciju Krize

Prva tehnika se zove “anticipacija krize” i ona podrazumeva da gledate unapred u budućnost koliko god možete i zapitate se: “Šta bi moglo da se promeni ili krene naopako, što bi moglo ugroziti naš opstanak?”

Razmislite O Najgorem Mogućem Događaju

Na primer, šta biste uradili ako bi se kamatne stope udvostručile, kao što su to činile u prošlosti? Šta bi se desilo ako bi se Vaš najprodavaniji proizvod ili usluga, iznenada prestali da se prodaju, kao što se često dešava u visoko-tehnološkim industrijama u vremenima naglih promena? Šta bi bilo ako bi ključni menadžer umro iznenada ili ako bi se Vaš poslovni prostor sa svim Vašim podacima bio uništen u požaru? Šta bi se desilo ako biste izgubili Vašeg ključnog kupca ili glavni izvor prihoda?

Ova i druga pitanja se mogu postavljeti i razmatrati samo od strane lidera, osobe koja je u potpunosti zadužena za ukupnu odgovornost rezultata. Neuspeh da se razmišlja o mogućim krizama unapred može da izazove u Vama i drugima strah, paniku i zbunjenost, ako nešto krene naopako.

Plan Za Krizu

Grčki filozof Epiktet je rekao, “Okolnosti ne čine čoveka; one ga samo otkrivaju samome sebi.” Kriza je pravi test hrabrosti i efektivnosti lidera. Vi u velikoj meri možete poboljšati Vaše sposobnosti da funkcionišete u kriznim situacijama tako, što ćete da razmišljate unapred i razvijate rezervne planove – za svaki slučaj.

Odredite Šta Može Krenuti Naopako

Druga tehnika se zove “master metod” odlučivanja. On uključuje pitanje: “Šta je najgora moguća stvar koja bi mogla da krene naopako u ovoj situaciji?” Jednom kada ste sebi postavili ovo pitanje, morate da odlučite da li možete ili ne možete da živite sa ovim posledicama. Na primer, u investiciji, ili uvođenju novog proizvoda ili nove promocije, najgori mogući ishod može biti taj, da ćete izgubiti svaki dinar na tome. Da li možete da živite sa tim? Može li kompanija preživeti? Postoji mnogo različitih tipova odluka, i jedna od njih je odluka da to ne možete priuštiti sebi. Većina velikih neuspelih rezultata se desila zato, što je neko preusmerio resurse, bez da je pažljivo uzeo u obzir najgori mogući ishod.

Radite Ono Što Rade Milijarderi

Džon Pol Geti, veliki naftni milijarder je rekao da je jedna od njegovih tajni uspeha bilo to, što je uvek nastojao utvrditi najgoru moguću stvar koja može da se dogodi u nekoj investiciji – i zatim da se postara da se to ne dogoditi.

Akcione Vežbe

Evo dva načina na koje možete primeniti ove tehnike na Vašu situaciju:

Prvo, napravite spisak tri najgore stvari koje se mogu desiti s Vašim poslovanjem ili Vašim odeljenjem. Zatim razvijte strategiju za rešavanje ovih situacija, ako do njih dođe.

 

Drugo, vežbajte “anticipaciju krize” u svakoj ključnoj oblasti Vašeg života. Pokušajte zamisliti budućnost i predvideti u njoj velike prepreke. Šta biste Vi uradili ukoliko bi se desilo?

Šta ti je prvo palo napamet posle ovog teksta?