Ovde se nalaze propratni materijali za video materijal Boba Proctora koji se nalaze na:

Za preuzimanje pdf-a na Vaš računar, kliknite desni klik na naziv, pa odaberite opciju “Save link as…”

Radna knjiga – priručnik:

Bob Proctor – Born Rich Workbook

Knjiga u elektronskom obliku:

Bob Proctor – You_Were_Born_Rich-(success ebook)